Article number 2104410

Drawmer DL441

Quad auto compressor & limiter

4-kanals kompressor och limiter. 1HE.

  • 4 kanaler med omkopplingsbar hard/soft-knee kompressor med variabel treshold, ratio och utgångsnivå
  • Automatisk inställning av attack och release
  • Variabel ”Zero Overshoot” limiter
  • LED-stablar för gain reduction samt in- och utgångsnivåer
  • Stereo-länkning
  • Omkopplingsbart -10dB / +4dB nivåer.
  • Balanserade +4dB XLR in/utgångar